Golschool Sandy van Griensven gaat zorgvuldig om met de gegevens van bezoekers van de website en lezers van digitale nieuwsbrieven. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt Golschool Sandy van Griensven zich aan de eisen die de wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Golschool Sandy van Griensven maakt gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

Golschool Sandy van Griensven meet informatie van websitebezoekers en nieuwsbrieflezers, zoals informatie over de gebruikte apparatuur en software alsook informatie over het leesgedrag en het verblijf op de site. Deze informatie is niet herleidbaar tot de identiteit van de site-bezoeker en wordt niet gekoppeld aan individuen. De gemeten gegevens worden uitgezet in statistieken waarmee de effectiviteit en het rendement van aangeboden informatie en navigatiestructuur wordt beoordeeld. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren, zodat Golschool Sandy van Griensven haar dienstverlening verder kan optimaliseren.